down
2021.06.23

Digidem Lab stöttar EU:s största medborgardialog någonsin!

Digidem Lab har tillsammans med OSP stöttat EU kommissionen i förberedelser och genomförande av den största medborgardialogen på EU-nivå någonsin. Konferensen pågår nu och du som EU-medborgare kan vara med och påverka Europas framtid.

Konferens om Europas Framtid
Den 9 maj lanserade EU den största medborgardialogen som någonsin genomförts på EU-nivå, “Konferensen om Framtidens Europa” (Conference on the Future of Europe”). 450 miljoner EU-medborgare kan nu vara med och påverka framtidens Europa genom att lägga förslag, reagera på andras förslag, delta i evenemang och medborgarpaneler inom 10 olika teman.

Dialogprocessen sker med stöd av den digitala plattformen Decidim, en av världens mest använda plattform för medborgardeltagande. Flera organisationer inom Decidim-communitet, har varit med och förberett dialogplattformen. Digidem Lab har i ett års tid stöttat i design och förberedelser av dialogprocessen och kommer fortsätta samarbetet med EU även under genomförandet.

Att EU låter medborgare vara med och utforma policies kring exempelvis klimat, demokrati, utbildning och hälsa är ett viktigt steg för att demokratisera vårt samhälle. Det här är den största flerspråkiga dialog som någonsin gjorts och för våra svenska samarbetskommuner betyder det också att flera nya utvecklingar och översättningar av plattformen kommer de till del, säger Pierre Mesure på Digidem Lab

Hur medborgarna påverkar EU:s nya policies
Den digitala plattformen är hjärtat för dialogen och här kan du som EU-medborgare lägga förslag och delta i event utifrån processens tio teman.

Konferensen översätts på plattformen till EU:s 24 olika språk och utöver EU-nivå genomförs dialogen nationellt och lokalt. I augusti kommer åtta hundra slumpvist utvalda medborgare som är demografiskt representativa träffas under ett antal helger och ta fram rekommendationer för nya EU-policies baserat på alla förslag som kommit in på plattformen. Mellan medborgarnas träffar kommer det också genomföras plenarsamtal där medborgarna får chans att få feedback på sina rekommendationer från beslutsfattare.

Digidem Lab har, precis som i samarbetet med NY och Chicago, utbildat tjänstepersoner på EU-nivå i användning av plattform och stöd i design av processen för att den ska vara så inkluderande som möjligt. Nu förnyar vi samarbetet ytterligare ett år för att även stötta medborgarpanelerna digitalt och leverera veckovisa analyser av deltagandet på plattformen.

Plattformen lanserades den 19 april och hittills har det inkommit 4788 förslag, organiserats 1159 events med 18 056 deltagare.

Om konferensen

Europeiska kommissionen, Europeiska parlamentet och rådet lanserade gemensamt det här initiativet för att stärka inflytande och påverkan för EU:s medborgare genom att låta de vara med och tycka till om Europas Framtid.

Den 10 mars 2021 undertecknades en gemensam deklaration av de tre europeiska institutionerna som sätter ramarna för konferensen. Dialogen pågår nu och är planerad att avslutas våren 2022.

We need to make this debate as lively as possible. In these times of COVID, this means experimenting with digital platforms as much as possible. With this platform, we offer the tools to give everyone the opportunity to actively engage in this debate and we will ensure that these ideas feed into the analysis and conclusions of the Conference. It is their future, therefore it is their Conference.
MEP Guy Verhofstadt


Aktuellt

Aktuellt inom Konferensen om Europas framtid.

Punkt för Konferensen om Europas Framtid

Punkt för Konferensen om Europas Framtid

2022.06.28 | Den 9 maj 2022, på Europadagen, avslutades Konferensen om Europas Framtid och satte punkt för ett unikt år av event, debatt och deliberation mellan medborgare från hela Europa om vilket EU de vill leva i.

Digidem Lab faciliterar den sista av EU:s medborgarpaneler

Digidem Lab faciliterar den sista av EU:s medborgarpaneler

2022.02.16 | Digidem Lab på plats i Maastricht för att facilitera den sista av EU:s medborgarpaneler på temat EU i världen och migration.

Digidem Lab faciliterar EUs medborgarjuries

Digidem Lab faciliterar EUs medborgarjuries

2021.11.08 | Digidem Labs Anna Sanne Göransson och Pierre Mesure var med i Strasbourg för att facilitera arbetsgrupper under första sessionen.

Nyhetsbrev

Digidem Lab kommer att använda informationen du anger för att skicka uppdateringar från digidemlab.org.

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

Du kan säga upp din prenumeration när som helst genom att klicka på länken i mailet.

Officiell utvecklingspartner för Decidim

Partner i Collective Intelligence through Digital Tools

Medgrundare och partner i Nordic Deliberation Network