down
2022.04.26

Digidem Lab stöttar kvartersbudget i Malmö

Nu får boende i Sofielund komma med förslag på vad som ska hända i grannskapsträdgården Naturmolnet. Till sitt förfogande har de en kvartersbudget på 150 000 kronor som ska användas för att skapa sociala aktiviteter och ge liv åt platsen.

Digidem Lab hjälper till med design och genomförande av processen när de som bor i kvarteret ska få lämna förslag på aktiviteter som främjar umgänge på platsen.

Kvartersbudgeten bygger på metoden medborgarbudget och går ut på att invånare får lämna förslag och idéer på vad de vill göra för en avsatt budget, i detta fall 150 000 kronor. Därefter genomförs de förslag som får flest röster i röstningsprocessen. Bakom initiativet står Malmö Tillsammans och Växtvärket som hoppas att de med hjälp av lokalsamhällets idéer och önskemål ska kunna stärka demokratin och engagemanget, såväl på Sofielund som runtom i staden. I mitten av mars lanserades kvartersbudgeten digitalt, med den digitala Open Source-baserade plattformen Decidim. Digidem Lab har hjälpt till med anpassning och utbildning av plattformen där både boende och verksamma i kvarteret kan lämna förslag för vad de vill göra på Naturmolnet i sommar. I mars och april hölls två fysiska träffar, varav en på plats på Naturmolnet, där de fick veta mer om kvartersbudgeten och få hjälp att utveckla och lämna sina förslag. Alla som vill har fått lämna in sina förslag via den digitala plattformen fram tills den 26 april.

Kvartersbudgeten är ett sätt att öka invånarnas inflytande och bygger på metoden medborgarbudget/participatory budgeting som har testats på flera olika platser, såväl internationellt som i Sverige. För att främja inflytande på riktigt sker satsningen i samverkan med civilsamhället och nyckelpersoner i området och baseras på de lokala behov som finns.

Genom kvartersbudgeten ger vi fler möjlighet att vara delaktighet i stadens utveckling. När du får vara med och påverka ditt eget närområde stärker vi känslan av ägande och ansvar för sin närmiljö. Vår utgångspunkt är att demokrati är något som vi alla behöver arbeta för att upprätthålla, inte enbart genom att gå till valurnorna vart fjärde år, utan också i vår vardag, i frågor som ligger nära oss, säger Tom Roodro, projektmedarbetare i Malmö Tillsammans, som står bakom kvartersbudgeten.

Med på kvartersbudgeten är även Växtvärket, som driver grannskapsträdgården Naturmolnet.

Naturmolnet har alltid varit en medskapande plats, men med denna kvartersbudget tas ett steg till i den riktningen. Förhoppningsvis kan projektet fungera som en vitamininjektion för en mer inkluderande stadsutveckling i Malmö, säger Johan Nordström, Naturmolnets projektledare på Växtvärket.

Mellan 1-15 maj får alla som vill rösta på sina favoritförslag och de vinnande förslagen genomförs under sommaren. All information, alla förslag och datum finns på kvartersbudgetens egna plattform.

Denna satsning är ytterligare steg på vägen mot att medborgarprocesser ska vara både av och för boende i området. Digidem Lab har tidigare arbetat med metoden för att människor ska få makt och inflytande i sin närmiljö, bland annat genom boendebudgetar tillsammans med Bostadsbolaget i Biskopsgården och Hammarkullen.

Projektpartners

Malmö Tillsammans står för finansiering och projektledning av Naturmolnets kvartersbudget. Växtvärket, som verkar för goda uppväxtvillkor för barn i städer, och som ansvarar för verksamheten på Naturmolnet, bidrar med kompetens kring hållbar stads- och platsutveckling.

Om metoden Kvartersbudget innebär att invånarna i kvarteret får bestämma över vad en viss andel pengar ska användas till för att utveckla området. Invånarna diskuterar idéer innan de skapar konkreta förslag som alla röstar på och de vinnande förslagen genomförs. Kvartersbudgeten bygger på metoden medborgarbudget. Metoden har använts och testats både nationellt och internationellt.


Nyhetsbrev

Digidem Lab kommer att använda informationen du anger för att skicka uppdateringar från digidemlab.org.

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

Du kan säga upp din prenumeration när som helst genom att klicka på länken i mailet.

Officiell utvecklingspartner för Decidim

Partner i Collective Intelligence through Digital Tools

Medgrundare och partner i Nordic Deliberation Network