down
2020.03.09

En halv miljon i Biskopsgårdens nya boendebudget

Efter en lyckad pilot ville Bostadsbolaget fortsätta med boendebudget och ökar summan till 500 000 för år 2020. Digidem Lab fick förtroendet att processleda även denna gång.

Uppdraget

Förra året genomförde Bostadsbolaget Nordens första deltagande boendebudget där man lät hyresgäster lägga förslag på hur 100 000 kronor skulle användas och sedan rösta. Piloten blev väldigt uppskattad och nu växlar därför Bostadsbolaget upp och låter de boende i Norra Biskopsgården i Göteborg bestämma över hur en halv miljon kronor ska användas.

Digidem Lab processleder boendebudgeten och genomför utbildningar och workshops med både anställda på Bostadsbolaget och lokalt föreningsliv. Bostadsbolaget har valt att använda den Open Source-baserade plattformen Consul där de boende kan lägga förslag och rösta. Digidem Lab hjälper till med installation och utbildning.

Vi mötte bland annat de lokala föreningarna i området på en träff där deltagarna gav prov på ett otroligt engagemang. Idéerna för vad pengarna ska användas till sprudlade under kvällen - ett bevis på den förlösande kraft som medborgardeltagande kan föra med sig.

– Det här blev ju väldigt lyckat! säger Hilda Wenander, Bostadsbolagets utvecklingsledare i Norra Biskopsgården som medverkade på träffen.

500 000
kronor är den totala summan för 2020 åra boendebudget för Bostadsbolaget Norra Biskopsgården
5 000
hyresgäster har makten att lämna förslag och rösta i boendebudgeten

Bostadsbolaget vill bidra till att människor får ett större inflytande över sitt eget område. På träffen lämnades flera förslag på vad de 500 000 kronorna ska användas till. Varje enskilt förslag får maximalt kosta 200 000 kronor att genomföra, för att fler ska kunna ha chansen att få igenom sina idéer. Några av förslagen som hittills kommit in är arrangerandet av ”Biskopsgården-varvet”, utflykt till Skara sommarland, loppis en gång i månaden, odlingskurs, teater- och kulturfest och gymnastik.

Vi har många idéer för områdets ungdomar

– Det är jättebra att man kan lägga förslag. Vi har många idéer för områdets ungdomar, berättar Ashkan från föreningen Aktiva mammor som nattvandrar i området varje kväll.

På förra årets boendebudget var det Läxhjälp för barn och vuxna som fick flest röster. Idén kom från Gladys Velarde som länge varit engagerad i området, bland annat i den lokala Hyresgästföreningen.

Pengarna förra året räckte även till en resa till Borås Djurpark, fler öppettider på Bostadsbolagets gemensamhetslokal Orkanen och matträffar. Bodil Karlsson som kom med idén beskriver det såhär på Bostadsbolagets hemsida:

– Vi behöver lära känna varandra bättre i det här området. Genom matträffarna får vi planera, laga mat och äta tillsammans.

Om metoden

Boendebudget innebär att hyresgäster får bestämma över en viss andel av ett bostadsbolagets budget. Hyresgäster diskuterar idéer innan de skapar konkreta förslag som alla röstar på och de vinnande förslagen genomförs. Boendebudget har tidigare genomförts av tre bostadsbolag i Paris och ett i Toronto. Bostadsbolaget i Norra Biskopsgården var de första i Norden att testa metoden.

Om Bostadsbolaget Norra Biskopsgården

Norra Biskopsgården är ett av sju så kallade utvecklingsområden inom allmännyttan och AB Framtiden i Göteborg. Bostadsbolaget förvaltar cirka 1700 lägenheter på Klarvädersgatan, Godvädersgatan, Dimvädersgatan samt Friskväderstorget och är således även fastighetsägare för områdets torg och centrala knutpunkt.

Vill du veta mer?

Kontakta oss för att diskutera gemensamma projekt eller få ett prisförslag på våra tjänster.

Pierre Mesure

Citizen participation expert
+46 72 838 52 29
pierre@digidemlab.org