down

Malmö Tillsammans Kvartersbudget

Digidem Lab och Malmö Tillsammans skapar deltagande kvartersbudgetar i Malmö.

Uppdragsgivare

Malmö Tillsammans

Projektperiod

2022-


Digidem Lab stöttar kvartersbudget i Malmö

Nu får boende i Sofielund komma med förslag på vad som ska hända i grannskapsträdgården Naturmolnet. Till sitt förfogande har de en kvartersbudget på 150 000 kronor som ska användas för att skapa sociala aktiviteter och ge liv åt platsen.

Läs mer

Uppdrag

Fler uppdrag inom Medborgarbudget och Medborgardeltagande.

Vill du veta mer?

Kontakta oss för att diskutera gemensamma projekt eller få ett prisförslag på våra tjänster.