down
2022.02.28

300 000 kronor i Hammarkullens boendebudget!

Under våren får de som bor i Hammarkullen vara med och bestämma över hur 300 000 kr ska användas för att skapa sociala aktiviteter för de boende i området.

Under temat “tillsammans igen” sker träffar i vår då hyresgästerna får lämna egna idéer på aktiviteter och sedan rösta på förslag. Digidem Lab stöttar Bostadsbolaget med boendebudgeten.

Om uppdraget

Boendebudgeten innebär att de som bor hos Bostadsbolaget i Hammarkullen får vara med och bestämma vad en del av Bostadsbolagets pengar ska användas till. Årets budget ligger på 300 000kr. Digidem Lab har tidigare stöttat i att genomföra boendebudgetar i Biskopsgården, som var de första i Norden att testa metoden. Vi stöttar processen när boende i Hammarkullen får lämna in idéer, utveckla projekt och rösta på förslag på vilka aktiviteter som ska utföras i området. Hyresgäster kommer lägga förslag kring temat sociala insatser för att främja umgänge i området.

Bostadsbolaget har likt tidigare tillfällen valt att använda den Open Source-baserade plattformen Decidim där de boende kan lägga förslag och rösta. Digidem Lab har hjälpt till med anpassning och utbildning av plattformen. Vi har även hjälpt designa processen samt stöttar genom utbildningar och workshops med både anställda på Bostadsbolaget, hyresgäster och lokalt föreningsliv.

I denna boendebudget satsas extra insatser gentemot barn och unga. Digidem Lab har hållit en utbildning med lärare på en skola i Hammarkullen där syftet är att ge verktyg för att jobba med verkligt medborgarinflytande tillsammans med elever. Ett samarbete har även initierats med Hammarkullens fritidsgård Mixgården, där fyra ungdomar anställts för att hjälpa till att sprida boendebudgeten. En träff kommer också att arrangeras på fritidsgården i vår för att ta nytta av ungdomarnas lokala expertis. Dessa satsningar är ytterligare steg på vägen mot vårt mål att medborgarprocesser ska vara både av och för boende i området.

Det känns jättekul för det finns så mycket idéer i Hammarkullen!

- För att uppnå målet om att människor har makt och inflytande i sin närmiljö är det ett bra första steg att avsätta riktiga pengar, för då finns det också ett mandat och en budget som människor kan påverka över. Det är viktigt att boendebudgeten görs i samverkan med civilsamhället och nyckelpersoner i området och att den baseras på de lokala behov som finns. Det finns boende i Hammarkullen som levt där länge och är experter på området, dessa personers röster måste vara i centrum av besluten, säger Sanna Ghotbi, Digidem Lab.

Ökat grannskap och större inflytande

Bostadsbolaget vill bidra till att människor får ett större inflytande över sitt eget område och få bestämma över en del av budgeten. Något som de hoppas även ska leda till att öka grannskapet i området.

- Det blir spännande att möta våra hyresgäster på riktigt. Vi försöker på alla vis vi kan att göra människor mer delaktiga i sitt bostadsområde. Därför vill vi att att de kommer med idéer och är med och genomför förslagen så att pengarna används i det syfte det är tänkt. Med boendebudgeten vill vi uppmuntra till att göra saker tillsammans över åldersgränserna; att barn, unga, vuxna och äldre möts på nya sätt. Tanken är att lära känna sina grannar bättre och öka gemenskapen i sitt område, säger Suraya Reif Abdali, Bostadsbolaget.

Om metoden

Boendebudget innebär att hyresgäster får bestämma över en viss andel av bostadsbolagets budget. Hyresgäster diskuterar idéer innan de skapar konkreta förslag som alla röstar på och de vinnande förslagen genomförs. Boendebudget har tidigare genomförts av tre bostadsbolag i Paris och ett i Toronto. Bostadsbolaget i Norra Biskopsgården var de första i Norden att testa metoden och nu testas den även i Hammarkullen.


Aktuellt

Aktuellt inom Bostadsbolagets deltagarplattform.

En halv miljon i Biskopsgårdens nya boendebudget

En halv miljon i Biskopsgårdens nya boendebudget

2020.03.09 | Bostadsbolaget fortsätter med boendebudget och Digidem Lab processleder även denna gång.

Deltagande budget i Biskopsgården

Deltagande budget i Biskopsgården

2019.08.01 | Processdesign och handledning i deltagande boendebudget.

Den första boendebudgeten i Norden

Den första boendebudgeten i Norden

2019.03.18 | Digidem Lab har designat en boendebudget för Bostadsbolaget i norra Biskopsgården.

Nyhetsbrev

Digidem Lab kommer att använda informationen du anger för att skicka uppdateringar från digidemlab.org.

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

Du kan säga upp din prenumeration när som helst genom att klicka på länken i mailet.

Officiell utvecklingspartner för Decidim

Partner i Collective Intelligence through Digital Tools

Medgrundare och partner i Nordic Deliberation Network