down
2020.11.30

Digidem Lab i omfattande nordiskt forskningssamarbete

Hela 16 forskare ska följa medborgarcentrerade digitala processer under flera års tid för att studera hur sådana verktyg och metoder kan öka tilliten till offentliga institutioner. Digidem Lab är en av de åtta deltagande aktörerna i projektet Collective Intelligence through Digital Tools (COLDIGIT).

– Det är ett stort forskningsprojekt med tunga, kunniga aktörer från hela världen. Vi är de enda i projektet som är praktiker och arbetar direkt med kommunerna. När vi tar fram rapporter för projektet så grundas de på våra praktiska erfarenheter, säger Sanna Ghotbi, Citizen Participation Consultant på Digidem Lab.

I forskningsprojektet som finansieras genom Nordforsk/Forte deltar även Helsingfors universitet, Helsingfors stad, Nesta (forskningsinstitut från Storbritannien), Sintef (norskt forskningsinstitut). Trondheims kommun, Bostadsbolaget i Göteborg samt Gothenburg Research Institute inom Göteborgs Universitet.

– Vi ska studera olika verktyg för att demokratisera kommuner och offentliga institutioner. Verktygen ska testas genom tre piloter. Helsingfors och Trondheim ska ha medborgarbudgetar och Biskopsgården en ny boendebudget, berättar Sanna.

Sanna Ghotbi, Digidem Lab och Jenny Stenberg, Gothenburg Research Institute.

Bostadsbolaget i Göteborg har sedan tidigare inlett arbetet med boendebudgetar i Biskopsgården och kommer att fortsätta på den inslagna vägen som de vill vidareutveckla.

– Vi ser väldigt positivt på att delta som samverkanspart i projektet eftersom det knyter an till två samhällsviktiga teman - digitalisering och medborgarinflytande. Vi är väldigt måna om att vårt arbete med sociala frågor och medbestämmande i bostadsområdet ständigt utvecklas. Här har boendebudgeten varit ett stort och viktigt steg. Genom vårt deltagande i forskningsprojektet ges vi möjlighet att få viktig återkoppling för vårt arbete framåt, både genom att fungera som forum för att testa nya metoder och genom extern utvärdering av arbetet, beskriver Amanda Sjöstrand från Bostadsbolaget.

En av forskarna som deltar är Jenny Stenberg, Gothenburg Research Institute. Hennes forskning är aktionsinriktad, interaktiv och transdisciplinär med särskilt fokus på sociala aspekter och invånarinflytande i planering, renovering och design.

– Jag är projektledare för den svenska delen av projektet där även Jaan-Henrik Kain ingår som forskare. Min förhoppning är att projektet kommer att utveckla ny kunskap om hur invånare genom digitala verktyg kan medskapa stadsutveckling och att kunskapen får betydelse i verkligheten, berättar hon.

För Digidem Lab blir projektet en möjlighet till ytterligare vässning av redan väl beprövade metoder. Det är viktigt för att på sikt stärka tilliten för offentliga institutioner och utveckla de demokratiska processerna.

– Det finns en bristande tillit hos många idag. Människor tror inte på att deras röst räknas och betyder något. Det kan till exempel handla om att det hålls ett dialogmöte men därefter får man inte någon feedback på vad som händer. Enbart ett digitalt verktyg är inte lösningen, det behövs tillitskapande aktiviteter och ett skifte i arbetssättet, där man på allvar bjuder in invånarna till att delta och bestämma över sådant som görs i ett område eller stad, säger Sanna Ghotbi.

Det här systemet med demokrati har vi haft i hundra år. Det tar lite tid att skifta

Även om en medborgarbudget är liten till att börja med så innebär den ett steg åt att lära sig ett arbetssätt som kan skalas upp på sikt, där tjänstepersoner delar med sig av sin makt, och där medborgare praktiserar deltagande.

– Det nuvarande systemet för demokrati har vi haft i hundra år. Det tar lite tid att skifta, poängterar hon.


Aktuellt

Aktuellt inom COLDIGIT - Collective Intelligence through Digital Tools.

Ny rapport om demokratiska innovationer

Ny rapport om demokratiska innovationer

2023.02.20 | Digidem Lab bidrar till internationell rapport om demokratiska innovationer.

COLDIGIT - Nordiskt forskningssamarbete för digitalt deltagande

COLDIGIT - Nordiskt forskningssamarbete för digitalt deltagande

2022.03.21 | I det treåriga forskningsprojektet Collective Intelligence through Digital Tools (COLDIGIT) studerar Digidem Lab tillsammans med ett internationellt team av forskare hur digital demokrati kan användas för att skapa kollektiv intelligens.

Nyhetsbrev

Digidem Lab kommer att använda informationen du anger för att skicka uppdateringar från digidemlab.org.

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

Du kan säga upp din prenumeration när som helst genom att klicka på länken i mailet.

Officiell utvecklingspartner för Decidim

Partner i Collective Intelligence through Digital Tools

Medgrundare och partner i Nordic Deliberation Network