down

COLDIGIT - Collective Intelligence through Digital Tools

Internationell studie i hur digital demokrati kan användas för att skapa kollektiv intelligens.

Projektperiod

2021-2023

Partners

  • University of Helsinki (Finland)
  • City of Helsinki (Finland)
  • Nesta (UK)
  • Sintef (Norway)
  • City of Trondheim (Norway)
  • Chalmers University of Technology (Sweden)
  • Digidem Lab (Sweden)
  • Bostadsbolaget, Gothenburg (Sweden)

Webbplats


Ny rapport om demokratiska innovationer

Digidem Lab ingår sedan år 2020 i det europeiska forskningskonsortiet Collective Intelligence through Digital Tools (COLDIGIT).

Läs mer

COLDIGIT - Nordiskt forskningssamarbete för digitalt deltagande

I det treåriga forskningsprojektet Collective Intelligence through Digital Tools (COLDIGIT) studerar Digidem Lab tillsammans med ett internationellt team av forskare hur digital demokrati kan användas för att skapa kollektiv intelligens.

Läs mer

Digidem Lab i omfattande nordiskt forskningssamarbete

Hela 16 forskare ska följa medborgarcentrerade digitala processer under flera års tid för att studera hur sådana verktyg och metoder kan öka tilliten till offentliga institutioner. Digidem Lab är en av de åtta deltagande aktörerna i projektet Collective Intelligence through Digital Tools (COLDIGIT).

Läs mer

Uppdrag

Fler uppdrag inom Medborgarbudget och Medborgardeltagande.

Uppdrag

Fler uppdrag inom Medborgarjury.

Vill du veta mer?

Kontakta oss för att diskutera gemensamma projekt eller få ett prisförslag på våra tjänster.