down
2020.09.28

Uppsala ansluter sig till Demokratiska städer

Uppsala kommun satsar på att öka kvinnors, utrikesföddas och ungas deltagande i beslutsprocesser. Startskottet för arbetet gick i måndags då Digidem Lab höll en utbildning för kommunanställda.

I måndags höll Digidem Lab en digital utbildning för bland annat anställda på Uppsala kommun inför deras förstärkning av dialogarbetet i kommunen. Med hjälp av beprövade metoder kommer kommunen nu att arbeta för att öka kvinnors, utrikesföddas och ungas deltagande. Utöver att hålla i utbildningar kommer Digidem Lab att ge stöd i att utforma en processdesign, med målet att genomföra en dialog i stadsdelen Gottsunda.

Vi kallar det för mainstreaming av dialoger

– Medborgardeltagande kan bli ett naturlig del av arbetsprocessen i kommunen, precis som jämställdhetsarbetet har blivit hos många. Vi kallar det för ”Mainstreaming av dialoger”, säger Sanna Ghotbi, Citizen Participation Consultant på Digidem Lab.

Under utbildningen gick Pierre Mesure och Sanna Ghotbi från Digidem Lab bland annat igenom de två metoderna medborgarjury och medborgarbudget, med flera internationella exempel. Många var nyfikna på de internationella erfarenheter som Digidem Lab studerat.

– I Paris har antalet deltagande i medborgarbudgeten ökat varje, från några tiotusentals till över 250 000 år 2019. I Madrid har över 600 000 medborgare ett konto på deras demokratiplattform, berättade Pierre Mesure, Citizen Participation Consultant på Digidem Lab.

Nyhetsbrev

Digidem Lab kommer att använda informationen du anger för att skicka uppdateringar från digidemlab.org.

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

Du kan säga upp din prenumeration när som helst genom att klicka på länken i mailet.

Styrelsemedlem i Global Participatory Budgeting Hub.

Styrelsemedlem och medgrundare till internationella Consul Democracy Foundation.

Utveckling av medborgardialog i Göteborg och Stockholm med stöd av Vinnova.