down

Uppsala kommun

Uppsala kommun satsar på inkluderande medborgardeltagande.

Uppdragsgivare

Uppsala kommun

Projektperiod

2020


Uppsala ansluter sig till Demokratiska städer

Uppsala kommun satsar på att öka kvinnors, utrikesföddas och ungas deltagande i beslutsprocesser. Startskottet för arbetet gick i måndags då Digidem Lab höll en utbildning för kommunanställda.

Läs mer

Uppdrag

Fler uppdrag inom Medborgarbudget och Medborgardeltagande.

Vill du veta mer?

Kontakta oss för att diskutera gemensamma projekt eller få ett prisförslag på våra tjänster.

Ali Tabrizi

Verksamhetsledare
+46 703 103 304
ali@digidemlab.org

Officiell utvecklingspartner för Decidim

Partner i Collective Intelligence through Digital Tools

Medgrundare och partner i Nordic Deliberation Network