down
2021.02.03

Lunchwebbinarium om boendebudget 18 februari

För dig som arbetar på bostadsbolag med frågor som rör trygghet, trivsel och social hållbarhet

Går det verkligen att öka tryggheten, tilliten och trivsel genom att låta boende bestämma själva? Vad säger forskningen och tidigare erfarenheter?

Den 18 februari kl 12 presenterar vi på Digidem Lab vårt arbete med boendebudget och hur vi tillsammans med Bostadsbolaget designat nordens första boendebudget i Biskopsgården i Göteborg 2019, där Bostadsbolaget nu satsar 1 miljon kronor som boende får bestämma över.

Modellen boendebudget har tidigare provats på olika platser i världen, bland annat i Paris.

Forskning visar att det ökar gemenskap när boende träffas och umgås på ett sätt man inte gjort annars. Det ökar även upplevd trygghet och trivsel när boende får bestämma över sin boendemiljö och närmiljö. Förslagen kan handla om sociala aktiviteter och även fysisk utemiljö.

Webbinariet riktar sig till dig som arbetar med eller vill börja arbeta med sociala hållbarhetsfrågor på bostadsbolag.

På webbinariet går vi igenom hur en boendebudget funkar och vad forskningen har att säga om modellens effekter på social hållbarhet. Vi kommer också gå igenom hur man kan digitalisera processer med hjälp av en av de mest välutvecklade digitala plattformarna som används över hela världen.

Ni får också möjlighet att ställa frågor utifrån de behov ni har just nu.

Anmäl dig här!

Nyhetsbrev

Digidem Lab kommer att använda informationen du anger för att skicka uppdateringar från digidemlab.org.

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

Du kan säga upp din prenumeration när som helst genom att klicka på länken i mailet.

Styrelsemedlem i Global Participatory Budgeting Hub.

Styrelsemedlem och medgrundare till internationella Consul Democracy Foundation.

Utveckling av medborgardialog i Göteborg och Stockholm med stöd av Vinnova.