down

Nyheter

Gratis webinar om medborgardialoger utan fysiska träffar

2020.04.01 | Den 16 april arrangerar vi ett webinar där du får lär lära dig om hur man kan genomföra framgångsrika medborgardialoger utan fysiska träffar.

Läs mer

Digidem Lab lanserar plattform för solidariska initiativ under Corona-krisen

2020.03.30 | Var med och skapa förslag för hur vi kan stötta varandra under spridningen av Covid-19! Plattformen Ageratillsammans.nu organiserar solidariska initiativ runt om i Sverige.

Läs mer

Open Source-verktyg för hemmakontoret

2020.03.25 | När nu hela organisationer jobbar hemifrån uppstår nya behov och krav på digitala samarbetsverktyg. I Open Source-världen finns flera bra plattformar som dessutom erbjuder bättre skydd för den personliga integriteten än de kommersiella varianterna.

Läs mer

Digitala dialogverktyg underlättar i Corona-krisen

2020.03.24 | Fysiska träffar ställs in på löpande band som en följd av Corona-pandemin. Många organisationer funderar på hur de ska hantera alla pågående och inplanerade dialogprocesser. Digidem Lab tillhandahåller lätthanterliga digitala plattformar som använts av hundratals städer runt om i världen.

Läs mer

Stiftelse grundas för världens största medborgarplattform

2019.04.02 | Den 22 mars 2019 skedde det första konstituerande mötet för Consul Democracy Foundation, en internationell stiftelse som ska hantera, utveckla och sprida världens största digitala medborgarplattform.

Läs mer

ICLD lär sig om medborgarplattformen Consul

2019.04.02 | Den 26 mars befann vi oss i Visby för att hålla en workshop för ICLD.

Läs mer

Den första boendebudgeten i Norden

2019.03.18 | Digidem Lab har designat en boendebudget för Bostadsbolaget i norra Biskopsgården och höll under mars månad utbildningar för chefer och områdespersonal.

Läs mer

Digitalt, kollaborativt & kooperativt

2019.03.10 | Digidem Lab deltog i panelsamtal och diskussioner på konferensen Cooperative Cities i Umeå 7-8 mars, om hur vi kan skapa framtidens kooperativa och kollaborativa städer.

Läs mer

Styrelsemedlem i Global Participatory Budgeting Hub.

Styrelsemedlem och medgrundare till internationella Consul Democracy Foundation.

Utveckling av medborgardialog i Göteborg och Stockholm med stöd av Vinnova.