down
2021.09.29

Östersjö-samarbete studerar effekterna av ungas deltagande

Digidem Lab och Transparency International ser positiva effekter av ungas deltagande efter samarbete mellan Sverige, Litauen och Estland.

Under ett års tid har Digidem Lab tillsammans med Transparency International i Litauen och Estland studerat hur ungas delaktighet och inflytande i beslutsfattande påverkas av medborgarbudgetar. Nu avslutas projektet ”Engaging youth from the Baltic Sea region into decision-making through participatory budgeting” och kan redan påvisa intressanta resultat. Under samarbetet, som finansierats av Nordiska ministerrådet, har skolelever i Sverige, Estland och Litauen fått göra varsin medborgarbudget och därmed direkt påverka hur en andel av kommunens eller skolans pengar ska användas.

3 länder
Skolor från Sverige, Estland och Litauen har deltagit i studien.
150 000
kronor har Bjurslättskolan i Göteborg fått rösta om.

I Sverige har skolelever på Bjurslättskolan i Göteborg fått delta i medborgarbudgeten ”Din Idé” och gemensamt bestämt över 150 000 kr. Medborgarbudgeten var en samverkansbudget inom ramen för Skolan som arena ihop med fastighetsägare i Lundby. Digidem Lab har stöttat i design och genomförande av budgeten, den kan ni läsa mer om här och här. Och nu är frågan; hur påverkas egentligen barn och ungas välmående, uppväxtvillkor och känsla av egenmakt när de får testa medborgarbudget? Globalt har man sett att metoden kan leda till ökad kunskap om sitt lokalsamhälle, gett praktiska färdigheter inför livet och på sikt ökar ungas samhällsengagemang. Har den samma potential i Östersjöområdet?

Vi har frågat hundratals elever på tre skolor vilka upplevelser de har av delaktighet och inflytande före och efter medborgarbudgeten och redan nu visar svaren en förändring.

Förslagsworkshop på Bjurslättskolan

Ökad förståelse för skolans budget

Bara efter ett år upplever hela 10% fler av eleverna att de har bra eller mycket bra kunskap om hur de kan vara med och bestämma och sex av tio vill att medborgarbudgeten ska bli en återkommande aktivitet.

– Det är jätteroligt att vi efter så kort tid kan se positiva tendenser! För att få exaktare studier behöver vi självklart arbeta med detta över en längre tid där kontinuerliga studier krävs. Men detta är ett enormt steg för att skapa en ny generation med ökad kunskap och makt att forma sitt lokalsamhälle!, säger Sanna Ghotbi, expert på medborgarinkludering och delägare på Digidem Lab.

Under studien var det också tydligt att ju mer lärarna hade tid att integrera medborgarbudgeten i klassrummen, desto mer deltagande fanns det bland eleverna. Det är ingen överraskning att en engagerad personal med tillräckliga resurser är en viktig nyckel.

– Genom samarbetet med skolan har vi kunnat nå alla barn på skolan och därför fått en stort engagemang bland barn och unga i området där vi genomförde medborgarbudgeten. Utvärderingen med lärare och övrig skolpersonal visade att många ser medborgarbudgeten som en bra modell för att jobba med skolans demokratiuppdrag. De berättade även att det var ett bra arbetssätt för att få lära barnen att samarbeta och lyssna på varandra, säger Klara Andersson, processledare för skolan mitt i Lundby.

Framöver vill samtliga skolor i de tre länderna gärna fortsätta med metoden. Förhoppningen i Lundby är att fler områden vill testa medborgarbudget ihop med skola och att det på sikt blir ett integrerat arbetssätt för att öka barn och ungas inflytande.

Många av eleverna svarade att de gärna ville se medborgarbudget spridas till fler skolor. Varför frågade vi? För att ”det är rättvist”, ”alla ska få vara med och bestämma” och ”att de också ska få ha kul” svarade barnen!Aktuellt

Aktuellt inom Göteborgs Stads medborgarbudgetar och medborgarråd.

Medborgarråd för klimatet med Göteborgs stad

Medborgarråd för klimatet med Göteborgs stad

2024.05.01 | Lokalt medborgarråd för delaktighet i miljö- och klimatfrågor.

Premiär för Lundbys medborgarbudget:

Premiär för Lundbys medborgarbudget: "Din idé"

2020.08.28 | Nu drar stadsdelen Lundby igång sin medborgarbudget tillsammans med bostadsföretagen Familjebostäder och Stena Fastigheter och föreningen FCH. Skolan är i centrum för processen enligt ett internationellt beprövad koncept.

Skolan i centrum för Lundbys unika medborgarbudget

Skolan i centrum för Lundbys unika medborgarbudget

2020.05.01 | Stadsdelen Lundby samarbetar med lokala bostadsföretag och testar en medborgarbudget med skolan som mittpunkt.

Medborgarbudget i Majorna-Linné

Medborgarbudget i Majorna-Linné

2019.09.10 | Medborgarbudget med Consul i Majorna-Linné

Nyhetsbrev

Digidem Lab kommer att använda informationen du anger för att skicka uppdateringar från digidemlab.org.

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

Du kan säga upp din prenumeration när som helst genom att klicka på länken i mailet.

Officiell utvecklingspartner för Decidim

Partner i Collective Intelligence through Digital Tools

Medgrundare och partner i Nordic Deliberation Network