down
2019.09.10

Medborgarbudget i Majorna-Linné

Digidem Lab har översatt och anpassat världens största medborgarplattform Consul till svenska förhållanden. Nu blir stadsdelen Majorna-Linné i Göteborg först i Norden att använda den.

Uppdraget

Majorna-Linné genomför under hösten 2019 sin andra medborgarbudget i syfte att uppnå målen om ett jämlikt Göteborg. Alla som bor eller verkar i Majorna-Linné kan lägga förslag och rösta om vilka förslag som ska genomföras med en budget på 450 000 kr. Stadsdelen hade som önskemål att digitalisera sin process och göra medborgarbudgeten mer transparent för medborgarna och inledde därför ett samarbete med Digidem Lab.

64 000
Stadsdelen är den största i Göteborgs Stad med 64 000 invånare.
450 000
Majorna-Linné gör sin andra medborgarbudget på totalt 450 000 kr.

Önskemål

Stadsdelen ville digitalisera och öppna upp sin process och tog därför hjälp av oss på Digidem Lab. Baserat på Majorna-Linnés specifika behov av en plattform som är lätt för tjänstepersoner att lära sig hantera och som tillåter ökad kommunikation mellan medarbetare och medborgare valde vi Consul. I plattformen finns färdiga strukturer för att bygga en medborgarbudget som tjänstepersoner oavsett tidigare kunskaper kan börja använda på en gång. Stadsdelen kan skapa olika roller för de medarbetare som ska medverka i dialogen och kan enkelt delegera kostnadsfrågor till berörda förvaltningar. Medarbetare på medborgarkontor, bibliotek eller andra öppna verksamheter kan få inlogg för att assistera medborgare när de lägger förslag.

Ett av workshop­tillfällena för Majorna-Linné.

Lösningen

Vi installerade och anpassade plattformen efter Majorna-Linnés särskilda önskemål och överser driften under medborgarbudgeten. Innan plattformen öppnades för allmänheten höll vi en tvådagars utbildning för utvecklingsledare, IT-ansvarig, kommunikatörer, ekonom och andra som skulle tilldelas roller i plattformen. Under dag ett gick vi igenom grundförutsättningar för en lyckad medborgarbudget, tillitskapande metoder och inspiration för lyckade processer i andra städer. Flera deltagare uppgav att de fått ny insikter av hur medborgardialoger kan bedrivas och perspektiv som de kommer ta med i andra delar av sitt arbete. Dag två fick deltagarna testa alla funktioner och bli bekväma med de roller var och en kommer ha i plattformen. Vi gick igenom hur man modererar, bedömer förslag, hjälper medborgare navigera och delta på plattformen. Mot slutet var deltagarna tillräckligt fullärda för att kunna lära vidare sina kunskaper till kollegorna.

Majorna-Linné gör sin andra medborgarbudget på totalt 450 000 kr. Stadsdelen är den största i Göteborgs Stad med 64 000 invånare.

Om metoden

Medborgarbudget är en välbeprövad metod som testats i över 1500 städer och institutioner världen över. Den innebär att medborgare får bestämma över en andel av budget för sin en stad, stadsdel, land eller organisation. Studier visar att medborgarbudget, gjort på rätt sätt, ökar tilliten till den ansvariga institutionen och leder till ökat engagemang i stort.

Workshop och utbildningsmaterial för tjänstepersoner.

Om Majorna-Linné stadsdel

Av de tio stadsdelarna i Göteborgs Stad är Majorna-Linné befolkningsmässigt den största med över 64 000 invånare. Stadsdelen består i sin tur av nio primärområden; Sanna, Kungsladugård, Majorna, Stigberget, Masthugget, Olivedal, Haga, Annedal och Änggården.

Vill du veta mer?

Kontakta oss för att diskutera gemensamma projekt eller få ett prisförslag på våra tjänster.

Pierre Mesure

Citizen participation expert
+46 72 838 52 29
pierre@digidemlab.org