down
2024.05.01

Medborgarråd för klimatet med Göteborgs stad

Lokalt medborgarråd för delaktighet i miljö- och klimatfrågor

Digidem Lab har fått i uppdrag av Göteborgs Stad Miljöförvaltning att planera, organisera och genomföra ett medborgarråd bestående av 30 representativa deltagare från Göteborgs befolkning.

Hur kan göteborgarna bli mer delaktiga i stadens miljö- och klimatarbete?

Det är frågan som rådet diskuterar under tre lördagar våren 2024. Deltagarna diskuterar och kommer med rekommendationer om hur stadens arbetet med att engagera och föra dialog med medborgare kan förändras för att nå stadens miljö och klimatmål. Digdem Lab leder träffarna där deltagarna får lära sig om frågan och diskutera olika aspekter av delaktighet och engagemang inom stadens miljö- och klimatarbetet.

7 000 göteborgare över 16 år bjöds in till medborgarrådet via SMS eller brev. Dessa personer kunde sedan anmäla sitt intresse för att delta. Bland dessa lottades sedan 40 personer fram till en plats i medborgarrådet enligt de valda demografiska kriterierna: kön, ålder, utbildningsnivå, huvudsaklig inkomsttyp, primärområde.

En slutrapport kommer att sammanfatta medborgarrådets diskussioner, förslag och rekommendationer kommer att överlämnas till miljö- och klimatnämnden, samt nämnden för demokrati och medborgarservice. Denna rapport kommer att utgöra en viktig grund för framtida åtgärder och initiativ för att främja delaktighet och engagemang i Göteborgs miljö- och klimatarbete.


Aktuellt

Aktuellt inom Göteborgs Stads medborgarbudgetar och medborgarråd.

Östersjö-samarbete studerar effekterna av ungas deltagande

Östersjö-samarbete studerar effekterna av ungas deltagande

2021.09.29 | Digidem Lab och Transparency International ser positiva resultat efter samarbete mellan Sverige, Litauen och Estland.

Premiär för Lundbys medborgarbudget:

Premiär för Lundbys medborgarbudget: "Din idé"

2020.08.28 | Nu drar stadsdelen Lundby igång sin medborgarbudget tillsammans med bostadsföretagen Familjebostäder och Stena Fastigheter och föreningen FCH. Skolan är i centrum för processen enligt ett internationellt beprövad koncept.

Skolan i centrum för Lundbys unika medborgarbudget

Skolan i centrum för Lundbys unika medborgarbudget

2020.05.01 | Stadsdelen Lundby samarbetar med lokala bostadsföretag och testar en medborgarbudget med skolan som mittpunkt.

Medborgarbudget i Majorna-Linné

Medborgarbudget i Majorna-Linné

2019.09.10 | Medborgarbudget med Consul i Majorna-Linné

Nyhetsbrev

Digidem Lab kommer att använda informationen du anger för att skicka uppdateringar från digidemlab.org.

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

Du kan säga upp din prenumeration när som helst genom att klicka på länken i mailet.

Officiell utvecklingspartner för Decidim

Partner i Collective Intelligence through Digital Tools

Medgrundare och partner i Nordic Deliberation Network