down
2020.05.01

Skolan i centrum för Lundbys unika medborgarbudget

När stadsdelen Lundby i Göteborg genomför sin medborgarbudget gör man det med skolan som mittpunkt och tillsammans med två bostadsföretag. Upplägget som är vanligt i flera andra länder, testas nu för första gången i Sverige.

– Det känns jätteroligt! Vad vi vet är det första gången man testar medborgarbudget i skolan i Sverige. Det känns så himla viktigt. Det handlar ju om att lära sig i tidig ålder hur man kan vara med och bestämma, att göra unga människor mer benägna att engagera sig i samhället, att visa dem att deras röst räknas, säger Sanna Ghotbi, Citizen Participation Consultant på Digidem Lab.

Det ökar också motivationen och resultaten i skolarbetet

Att ha medborgarbudget-processer i skolan är dock något som testats i flera andra länder. Forskning har också visat att sannolikheten att eleverna känner att de har makt och inflytande ökar bland de som deltagit i en sådan process. Det ökar också motivationen och resultaten i skolarbetet.

– Vi har tittat mycket på Chicago där de gjort detta i flera år och man ser denna effekt tydligt, berättar Sanna.

Processen kommer också i Lundby att dokumenteras i ett forskningsprojekt om medborgarbudgetar i skolor, tillsammans med organisationen Transparency international.

Om processen

Processen går under satsningen Skolan mitt i Lundby, där stadsdelen sedan tidigare arbetat mot att ha skolan som mittpunkt och mötesplats. Medborgarbudgeten är på 100 000 kronor och det är skolelever i alla åldrar och hyresgäster hos de medverkande bostadsbolagen som kan lägga förslag för hur dessa pengar ska användas och rösta. Temat är sociala aktiviteter, och förhoppningen är att så många som möjligt i området ska kunna vara med, med en möjlighet att använda skolans eller bostadsföretagens lokaler.

De två deltagande bostadsföretagen har flera fastigheter som ligger runt Bjurslättskolan i Lundby där de flesta aktiviteter kring medborgarbudgeten kommer att äga rum.

– Det handlar bland annat om workshops under skoltid. Vägen dit ska också vara en del av medborgarbudgetarbetet. Elever ska lära sig om medborgarinflytande, budget och göra research kring lokala behov och använda sin kreativitet. Man kan till exempel använda konst eller musik för att nå ut med sina förslag, beskriver Sanna.

Bjurslättskolan och flygfoto över del av stadsdelen Lundby. Foto: Wikipedia.

Om stadsdelen

Lundby är en stadsdel där det bor människor med mycket blandande socioekonomiska och kulturella bakgrunder och förutsättningar. Bjurslättsskolans upptagningsområde innefattar både bostadsområden med hög andel enföräldershushåll och hushåll med försörjningsstöd, villaområden och nybyggda flerfamiljshus. Skolan har stora möjligheter att bli en samlande arena för barn och familjer från många olika socioekonomiska livssituationer.

Om uppdraget

Digidem Lab processleder medborgarbudgeten och genomför utbildningar och workshops med bland annat anställda på stadsdelsförvaltningen och skolan. Lundby har valt att använda den Open Source-baserade plattformen Decidim där de medverkande kan lägga förslag och rösta. Digidem Lab hjälper till med installation och utbildning. I skrivande stund är arbetet i en förankringsfas. Planen är att den publika delen av processen ska dra igång under hösten 2020 och förslagen genomföras under 2021.

Vill du veta mer?

Kontakta oss för att diskutera gemensamma projekt eller få ett prisförslag på våra tjänster.

Pierre Mesure

Citizen participation expert
+46 72 838 52 29
pierre@digidemlab.org