down
2019.03.18

Den första boendebudgeten i Norden

Digidem Lab har designat en boendebudget för Bostadsbolaget i norra Biskopsgården och höll under mars månad utbildningar för chefer och områdespersonal.

Budgeten ska genomföras under 2019 och blir en pilot på 100 000 kr till att börja med. Detta blir den första boendebudgeten i Norden och ett viktigt steg för att öka hyresgästers inflytande i ett område med en hög andel unga och utrikesfödda, vilka enligt Demokratiutredningen är de grupper som står längst ifrån beslutsfattande.

Digidem Lab har tidigare studerat boendebudgeten i Paris som tillsammans med Toronto Community Housing är piojonärer i metoden. Tillsammans med Bostadsbolagets utvecklingsledare i norra Biskopsgården skräddarsydde vi en process indelad i olika faser. Vi tog fram underlag och material för alla som ska arbeta med budgeten och höll workshops för chefer och ansvariga som ska jobba med förankring av ett nytt arbetssätt för hyresgästinflytande. I utbildningspaketet ingick också en workshop med områdespersonal, alltså trygghetsvärdar, miljövärdar, lokalvårdare och fastighetsvärdar som har den dagliga kontakten med hyresgäster.

Vi ser fram emot att följa processen och utvecklingen av en ny metod för medborgardialog.


Aktuellt

Aktuellt inom Bostadsbolagets deltagarplattform.

300 000 kronor i Hammarkullens boendebudget!

300 000 kronor i Hammarkullens boendebudget!

2022.02.28 | Under våren får de som bor i Hammarkullen vara med och bestämma över hur 300 000 kr ska användas för att skapa sociala aktiviteter för de boende i Hammarkullen.

En halv miljon i Biskopsgårdens nya boendebudget

En halv miljon i Biskopsgårdens nya boendebudget

2020.03.09 | Bostadsbolaget fortsätter med boendebudget och Digidem Lab processleder även denna gång.

Deltagande budget i Biskopsgården

Deltagande budget i Biskopsgården

2019.08.01 | Processdesign och handledning i deltagande boendebudget.

Nyhetsbrev

Digidem Lab kommer att använda informationen du anger för att skicka uppdateringar från digidemlab.org.

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

Du kan säga upp din prenumeration när som helst genom att klicka på länken i mailet.

Officiell utvecklingspartner för Decidim

Partner i Collective Intelligence through Digital Tools

Medgrundare och partner i Nordic Deliberation Network