down

Bostadsbolagets deltagarplattform

Digidem Lab och Bostadsbolaget i Göteborg gjorde Nordens första deltagande boendebudget.

Uppdragsgivare

Bostadsbolaget

Projektperiod

2019-


300 000 kronor i Hammarkullens boendebudget!

Under våren får de som bor i Hammarkullen vara med och bestämma över hur 300 000 kr ska användas för att skapa sociala aktiviteter för de boende i området.

Läs mer

Den första boendebudgeten i Norden

Digidem Lab har designat en boendebudget för Bostadsbolaget i norra Biskopsgården och höll under mars månad utbildningar för chefer och områdespersonal.

Läs mer

Uppdrag

Fler uppdrag inom Medborgarbudget och Medborgardeltagande.

Vill du veta mer?

Kontakta oss för att diskutera gemensamma projekt eller få ett prisförslag på våra tjänster.