down

Sigtuna kommuns dialogplattform

Digidem Lab hjälper Sigtuna kommun att skapa socialt hållbara samhällen.

Uppdragsgivare

Sigtuna kommun

Projektperiod

2020-


Uppdrag

Fler uppdrag inom Medborgarbudget och Medborgardeltagande.

Vill du veta mer?

Kontakta oss för att diskutera gemensamma projekt eller få ett prisförslag på våra tjänster.